سرپرست شهرداری قدس گفت: پس از استقرار فرماندهی نیروی انتظامی در شهرستان قدس شاخص امنیت رشد چشمگیری داشته است.

به گزارش پایگاه خبری تحلیلی قدس خبر، بهزاد هرمزی سپرست شهرداری قدس در نشست مشترک شورای شهر و نیروی انتظامی شهرستان قدس گفت: مهترین ارکان حفظ امنیت و آرامش در جمهوری اسلامی ایران نیروی با صلابت انتظامی است که حقیقتاً‌ در انجام وظایف خود تمام همت خود را صرف حفظ امنیت و آرامش در جامعه نموده است.
وی در ادامه افزود: شهرقدس نیز از این قاعده مستثنی نبوده و پس از استقرار فرماندهی نیروی انتظامی در پی شهرستان شدن قدس افزایش امنیت رشد چشمگیری داشت و شورا و شهرداری نیز در همه موارد همکاری و تعامل خوبی با این نهاد مهم امنیتی داشته است.