شریعتمداری حسین شریعتمداری

مروری هر چند گذرا بر عمر سه سال و پنج ماهه دولت آقای دکتر روحانی به وضوح حکایت از آن دارد که دولت ایشان در تحقق بسیاری از وعده‌هایی که داده بود موفق نبوده است.

سه وزیر پیشنهادی آزمونی برای تست حساسیت مجلس نسبت به "فتنه"؛

با وجود اینکه بارها از سوی مقام معظم رهبری اعلام شده است که فتنه خط قرمز ماست، امروز شاهد هستیم وزرایی به مجلس معرفی می شوند که برای رسیدن به کرسی وزارت حتی حاضر به رد فتنه ۸۸ و تبری از اقداماتی که در جریان فتنه ۸۸ انجام داده اند، نشدند.

حسین نوروزی شورای شهر قدس رئیس کمیسیون ورزشی شورای اسلامی شهر قدس

رئیس کمیسیون ورزشی شورای اسلامی شهر قدس گفت: تعامل سازنده در حوزه‌های مختلف بین دستگاه‌های اجرایی و خدماتی موجب تأثیر مطلوب و ارائه هر چه بیشتر خدمات به عموم شهروندان می‌شود.