اینجا خانه شما

یکی از کلیشه‌ای‌ترین جملاتی که همه ما در زندگی‌مان شنیده‌ایم شعار «شهر ما، خانه ما» است. اینگونه شعارها اصول صحیح زندگی را به ما یادآور می‌شوند، اما ما چقدر به این اصول در زندگی خود پایبندیم؟

رئیس کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس

رئیس کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس گفت: دولت چرا باید وعده‌هایی را که نمی‌تواند اجرایی کند به مردم بدهد؟ این بی‌تدبیری است که نا‌امیدی را جایگزین امید می‌کنند.